تاریخ انتشار : 1399/8/28 10:15:57 تعداد بازدید : 35

رشد خوب پارتا نسبت به سال گذشته

نویسنده : بهروز ملاحسینی

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با برند گلدستون در کیلومتر 6 جاده اردبیل با ظرفیت 000،30 تن در سال در شمال غرب کشور با رویکرد تالش در راستای خودکفایی و با توجه به اهمیت و نقش تولیدات داخلی در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز به منظور نیل به خودکفایی در زمینه تولید انواع تایر سواری، کامیونی و کشاورزی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی از سال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده است.

درآمد عملیاتی شرکت در 6 ماهه نخست سال 3,685,756 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل رشد 67 درصدی را داشته است. هم چنین از نکات قابل توجه گزارش 6 ماهه شرکت رشد 4816 درصدی درآمدهای سرمایه گذاری شرکت می باشد که بسیار به صورت سود و زیان شرکت وزن داده است.

سود عملیاتی حاصل از فعالیت شرکت نیز نسبت به مدت زمان مشابه رشد 170 درصدی را داشته است. همچنین شرکت در 6 ماهه به ازای هر سهم 204 تومان سود ساخته است که نسبت به مدت زمان مشابه رشد 1320 درصدی را داشته است همچنین 3 برابر کل سود سازی شرکت در سال 98 بوده است که نشان از روند خوب پارتا دارد.