همین حالا در   آی وست   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1399/10/21 09:35:24 تعداد بازدید : 59

بررسی روند فروش زپارس

نویسنده : مهندس ایمان علیمردانی

شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس با نماد معاملاتی زپارس در بازار سرمایه فعالیت می کند.محصولات شرکت به ترتیب بیشترین فروش شامل ذرت بذري ۷۰۴، شير گاو، مابه التفاوت بهاي تمام شده انتسابي وفروش، گندم، کلزا، لاين ذرت بذري، کلزاي بذري، بذر گندم، گوساله نر، ذرت بذري ۷۰۵، لاين کلزاي بذري، ساير اقلام، روغن زيتون، زيتون سردرختي، يونجه علوفه اي، ماهي، چوب، گلرنگ بذري، بذر جو و کنسرو زيتون می باشد.شرکت در 3 ماهه 58 ریال، 6 ماهه 922 ریال، 9 ماهه 1,088 ریال و 12 ماهه 1,894 ریال سود شناسایی کرده است. بهای تمام شده 17% افزایش داشته است. با توجه به افزایش فروش، سود ناخالص 69% افزایش داشته است.شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 1398 به ازای هر سهم 1,088 ریال سود محقق کرده؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از درآمدهای عملیاتی بوده است. زپارس با سرمایه ثبت شده 325,340 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 353,891 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.تعداد فروش محصول ذرت بذری 704 در سال 98 نسبت به سال 99 بیشتر بوده است.اما نرخ فروش در سال 1399 بیشتر سال 1398 بوده است.